Skip to main content

Snowflake Data Exchange dla Bezpiecznego Udostępniania Danych

Utwórz własną platforrmę wymiany danych w celu wyeliminowania silosów danych oraz natychmiastowego i bezpiecznego udostępniania zarządzanych danych w całej organizacji.