Skip to main content

Snowflake dla Scenariuszy Data Science

W obszarze nauki o danych, platforma danych w chmurze Snowflake została zbudowana w celu integracji i obsługi bibliotek uczenia maszynowego oraz narzędzi, na których polegają naukowcy zajmujący się danymi.