Snowflake dla Scenariuszy Data Science

May 18, 2021

W obszarze nauki o danych, platforma danych w chmurze Snowflake została zbudowana w celu integracji i obsługi bibliotek uczenia maszynowego oraz narzędzi, na których polegają naukowcy zajmujący się danymi.

Previous Video
Snowflake jako Hurtownia Danych
Snowflake jako Hurtownia Danych

Next Video
Snowflake jako Jezioro Danych
Snowflake jako Jezioro Danych