Snowflake dla Scenariuszy Data Science

May 18, 2021

W obszarze nauki o danych, platforma danych w chmurze Snowflake została zbudowana w celu integracji i obsługi bibliotek uczenia maszynowego oraz narzędzi, na których polegają naukowcy zajmujący się danymi.

Previous Flipbook
Vix Technology Offers Real-Time Access to Customer Data With Snowflake
Vix Technology Offers Real-Time Access to Customer Data With Snowflake

Next Flipbook
Happy Money Transforms Consumer Lending With Huge Performance Gains on Snowflake’s Data Cloud
Happy Money Transforms Consumer Lending With Huge Performance Gains on Snowflake’s Data Cloud